บริษัท  วี เอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง  ( 1992 )  จำกัด    ดำเนินกิจการมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535   โดยนำเข้าอุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องจักรสำหรับอุตสากรรมการผลิต อาหาร นม เครื่องดื่ม ชาเขียว เบียร์ น้ำกะทิ น้ำมันพืช อุตสาหกรรมยาและ เคมี  ของแบรนด์ชั้นนำ เช่น Alfa-Laval, APV หรือ SPX และ Tetra Pak   จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานในประเทศโซนยุโรป อาทิ สหราชอาณาจักร เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก   

        V A S Engineering (1992) was found  in 1992, imported accessories, spare parts for  food processing equipment for various world class  brands : Alfa-Laval, APV (SPX) and Tetra Pak. The parts are made by well reputation produces in European countries such us United Kingdom, Germany, Netherlands, Sweden  and Denmark. The accessories and parts are used for various foods, pharmaceuticals and chemicals industries.